განაცხადი

წყალმომარაგების პროექტი ეკონომიკური და ინფრასტრუქტურის მნიშვნელოვანი ნაწილია, რომელიც შეუცვლელ როლს თამაშობს წყალდიდობის კონტროლის უსაფრთხოებაში, წყლის რესურსების ათვისებაში, კანალიზაციის გაწმენდასა და გაწმენდაში.წყალმომარაგების დამუშავების უსაფრთხოება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია თანამედროვე წყლის ინდუსტრიისთვის.

ელექტროსადგური (ატომური ელექტროსადგური, ქარის ელექტროსადგური, მზის ელექტროსადგური და ა.შ.), რომელიც გარდაქმნის ნედლეულ ენერგიას (მაგ., ჰიდრო, ორთქლი, დიზელი, გაზი) ელექტროენერგიად ფიქსირებულ ობიექტებში ან ტრანსპორტირებაში გამოსაყენებლად.

ნავთობი და გაზი არის ენერგიის საფუძველი სხვადასხვა ინდუსტრიისთვის.მოპოვება, დამუშავება და განაწილება მოითხოვს რთულ პროტოკოლს და პროცედურებს.ასეთ ოპერაციებსა და პროცედურებს აქვს ასეთი სახიფათო პოტენციალი, ამიტომ საჭიროებს ძალიან მკაცრ რეგულაციას და სტანდარტებს აღჭურვილობისთვის.

როგორც ეროვნული პოლიტიკა მიუთითებს, რომ გემთმშენებლობამ უნდა დაზოგოს ენერგია და შეამციროს ემისიები და შეამციროს გარემოს დაბინძურება.დიდი და საშუალო ზომის გემებზე დამონტაჟდა ავტომატური სარქველი, რაც ამცირებს ეკიპაჟისა და პერსონალის მუშაობის ინტენსივობას.სხვა მოქმედი გემებია სამგზავრო/სატვირთო გემი, გენერალური სატვირთო გემი, საკონტეინერო გემი, RO-RO-ს დატვირთვის ბარჟა, ნაყარი გადამზიდავი, ნავთობის გადამზიდავი და თხევადი გაზის გადამზიდავი.

ზოგადი ინდუსტრიის HVAC, ქიმიური ფარმაცევტული, გემებისა და წყალქვეშა ნავების წარმოება, ფოლადის, ქაღალდის და სხვა დარგების მორგება შესაძლებელია ოპტიმალური გადაწყვეტილებებისა და სერვისების საჭიროებების შესაბამისად.